Inschrijven voor de Nederlandse Juristen Vereniging

Wilt u het lidmaatschap afsluiten als organisatie? Neem dan contact op met info@njv.nl

      

Geeft u toestemming aan de Nederlandse Juristen Vereniging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag (€ 40,00) van uw rekening af te schrijven wegens jaarcontributie, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Juristen Vereniging?

Wilt u het preadvies digitaal of per post ontvangen?