Inschrijven NJV

Persoonlijke gegevens

      

Organisatiegegevens

Sluit u het lidmaatschap niet af vanuit uw organisatie, maar privé? Vul dan hieronder uw privéadres in en laat het adres van de organisatie leeg.

   

Factuurgegevens

Vul hieronder het e-mailadres t.b.v. digitale facturatie in (bijv. het e-mailadres uw financiële afdeling). Indien de naam en/of het factuuradres afwijkt van het adres van uw werkgever, vul dit dan ook hier in.

Geeft u toestemming aan de Nederlandse Juristen Vereniging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag (€ 40,00) van uw rekening af te schrijven wegens jaarcontributie, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Juristen Vereniging?

        

Hoe bent u in contact gekomen met de NJV?

      

Preadviezen NJV

Wilt u het preadvies digitaal of per post ontvangen?