Inschrijven NJV congres

Persoonlijke gegevens

Adres en facturatie

Met welk adres wilt u zich inschrijven?

Groepssessie

Voor welke groepssessie per vakgebied wenst u zich in te schrijven:

Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van het CPO en van de Privacy Policy van het CPO. Ik stem in met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van het CPO op de overeenkomst tussen mij en het CPO.